1 2 3 4
 
 • stop

  CRISIS

 • stop

  CRISIS

 • stop

  CRISIS

 • stop

  CRISIS

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έχει σημαντικές επιπτώσεις στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, οι οποίες βιώνουν μια σημαντική αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας, μια επίθεση ενάντια στο εργατικό κίνημα, την αύξηση της ευελιξίας και την ανασφάλεια στην αγορά εργασίας και τη μείωση των μισθών και των παροχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ένα διπλό και αντιφατικό ρόλο. Από τη μία πλευρά, θα πρέπει να προστατεύσουν και να προωθήσουν τα οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους και από την άλλη πλευρά, έχουν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις συλλογικές προσπάθειες για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας .

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Athens meeting

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΑΘΗΝΑ

Μάθετε περισσότερα
 
Athens training

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΚΡΙΣΗ», ΑΘΗΝΑ, 16-18 ΜΑΪΟΥ 2013

Στο σεμινάριο συμμετείχαν Έλληνες συνδικαλιστές και συνδικαλιστές από την Ισπανική Ομοσπονδία UGT TCM (κλάδος επικοινωνιών και μεταφορών) και την Ιταλική Ομοσπονδία FAI CSL (πρωτογενής παραγωγή και τρόφιμα-ποτά).

Μάθετε περισσότερα
 
Training Rome

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ "ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

8-9 ΑΠΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΡΩΜΗ

ΙΤΑΛΙΑ

Μάθετε περισσότερα

 
Training Valladolid

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ», ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ, 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12 συνδικαλιστές από την UGT-TCM και 8 συνδικαλιστές από την ΟΒΕΣ συμμετείχαν στην κατάρτιση που οργανώθηκε στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας, στις 22 - 23 Νοεμβρίου 2012. Τα θέματα της κατάρτισης ήταν οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, η βελτίωση των συνθηκών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και η εξασφάλιση σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Μάθετε περισσότερα
 
Focus group Athens

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα, δικηγόροι που ειδικεύονται στο εργατικό δίκαιο και εκπαιδευτές συγκεντρώθηκαν για να εξετάσουν τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, λόγω κρίσης, σε σχέση με τα θέματα των τριών καταρτίσεων. Το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν ένα λεπτομερές πρόγραμμα για κάθε κατάρτιση που θα πραγματοποιηθεί.

Μάθετε περισσότερα