ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΚΡΙΣΗ», ΑΘΗΝΑ, 16-18 ΜΑΪΟΥ 2013

Στο σεμινάριο μετείχουν Έλληνες συνδικαλιστές και συνδικαλιστές από την Ισπανική Ομοσπονδία UGT TCM (κλάδος επικοινωνιών και μεταφορών) και την Ιταλική Ομοσπονδία FAI CSL (πρωτογενής παραγωγή και τρόφιμα-ποτά). 

Τα επιμέρους θέματα τα οποία πραγματεύθηκε το σεμινάριο είναι:

  • Νέο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων
  • Αλλαγές στην αγορά εργασίας, νέες μορφές εργασίας
  • Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε εποχή οικονομικής κρίσης

Διάχυση

http://www.proslipsis.gr/

Δελτίο τύπου

TCM social media

 

Φωτογραφίες

Athens seminarAthens seminar

Athens seminarAthens seminar