ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα, δικηγόροι που ειδικεύονται στο εργατικό δίκαιο και εκπαιδευτές συγκεντρώθηκαν για να εξετάσουν τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, λόγω κρίσης, σε σχέση με τα θέματα των τριών καταρτίσεων. Το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν ένα λεπτομερές πρόγραμμα για κάθε κατάρτιση που θα πραγματοποιηθεί.

Παρουσίαση

Τελική έκθεση του focus group

Φωτογραφίες

Focus Group AthensFocus Group Athens

Focus Group AthensFocus Group Athens