ΚΥΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

- Προπαρασκευαστικό focus group, με συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα.
Υπεύθυνη: ΟΒΕΣ
Ημερομηνία διεξαγωγής: 3 Οκτωβρίου 2012
- Διακρατικό εργαστήριο κατάρτισης στο Βαγιαδολίδ, Ισπανία
Υπεύθυνοι: UGT TCM, ΟΒΕΣ
Ημερομηνία διεξαγωγής: 22-23 Νοεμβρίου 2012
- Διακρατικό εργαστήριο κατάρτισης στη Ρώμη, Ιταλία
Υπεύθυνοι: FAI CISL, ΟΒΕΣ
Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9 Απριλίου 2013
- Διακρατικό εργαστήριο κατάρτισης στην Αθήνα, Ελλάδα
Υπεύθυνοι: ΟΒΕΣ, UGT-TCM, FAI CISL
Ημερομηνία διεξαγωγής: 16, 17, 18 Μαΐου 2013
-Τελική συνάντηση αξιολόγησης και ενημέρωσης στην Αθήνα, Ελλάδα
Υπεύθυνη: ΟΒΕΣ
Ημερομηνία διεξαγωγής: 12 Ιουνίου 2013