ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Τα επιμέρους θέματα τα οποία συζητήθηκαν είναι:

  • Αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις τους

  • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

  • Νέες μορφές απασχόλησης, αδήλωτη εργασία, συλλογικές διαπραγματεύσεις σε εποχή κρίσης

Φωτογραφίες

Athens meetingAthens meeting

Athens meetingAthens meeting