ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ», ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ, 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12 συνδικαλιστές από την UGT-TCM και 8 συνδικαλιστές από την ΟΒΕΣ συμμετείχαν στην κατάρτιση που οργανώθηκε στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας, στις 22 - 23 Νοεμβρίου 2012. Τα θέματα της κατάρτισης ήταν οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, η βελτίωση των συνθηκών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και η εξασφάλιση σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Πρόγραμμα κατάρτισης

Διάχυση

Φωτογραφίες

Training ValladolidTraining Valladolid

Training ValladolidTraining Valladolid