ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Τα θέματα του εκπαιδευτικού υλικού που παράχθηκαν για τις καταρτίσεις στο Βαγιαδολίδ, τη Ρώμη και την Αθήνα είναι τα εξής:
- προετοιμασία και διαχείριση της αλλαγής και των αναδιαρθρώσεων
- υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
- προσαρμογή του κοινωνικού διαλόγου στις αλλαγές της αγοράς εργασίας
- εργασία και οι σχετικές προκλήσεις, όπως ο εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά και Ιταλικά.