ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 19/11/2011


Πρόγραμμα ημερίδας


Έκθεση πεπραγμένων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 - Παναγιώτης Κατσαμπάνης Μ-Η ΕΜΠ, ΟΒΕΣ .pdf format .pps format

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να δείτε την παρουσίαση κατεβάστε τα ακόλουθα PDF αρχεία: με 2 οθόνες ανά σελίδα (2,2ΜΒ) ή με 6 οθόνες ανά σελίδα (910ΚΒ).

 

Bulgarian experience in the implementation of the EWC Recast Directive 2009/38/EC - Vesselina Starcheva, Confederation of Labour PODKREPA, Bulgaria .pdf format .pps format


Transposition of the new European Directive 2009/38/CE to the Romanian Law System - Florentin IANCU – FNSSM Romania .pdf format .pps format