ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Τα αποτελέσματα του έργου είναι:

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι εργοδοτικές οργανώσεις στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.