ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Τον Μάιο του 2009, δημοσιεύτηκε η οδηγία 2009/38/ΕΚ (αναδιατύπωση) για τη θέσπιση Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων ή διαδικασιών επιχειρήσεων και ομίλων επιχειρήσεων σε Κοινοτική κλίμακα με σκοπό την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων. Η αναδιατυπωμένη οδηγία είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας διαβούλευσης που ξεκίνησε από την ETUC, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάγκη για πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων στην πράξη. Τα κράτη μέλη είχαν περιθώριο μέχρι τις 5 Ιουνίου 2011 για να μεταφέρουν τις διατάξεις της αναδιατυπωμένης οδηγίας των ΕΣΕ στο εθνικό τους δίκαιο.
Η Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων (ΟΒΕΣ) ενώνει 32 σωματεία από διάφορους βιομηχανικούς κλάδους σε όλη την Ελλάδα. Μέλη της ΟΒΕΣ είναι τα σωματεία των μεγαλύτερων πολυεθνικών εταιρειών, όπως η Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Heineken), η Siemens, η Kodac, η Lafarge. Η ΟΒΕΣ συμβάλει στην πληροφόρηση και τη συμβουλευτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2000, έχει διοργανώσει μια σειρά εκδηλώσεων στα θέματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας και έχει συνεργαστεί με διάφορους εταίρους και συνδικαλιστικά όργανα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρέχει επίσης συμβουλευτική στα μέλη των ΕΣΕ, δημιουργία νέων ΕΣΕ, σύνταξη προτάσεων και παρατηρήσεων για τη μεταφορά της ελληνικής νομοθεσίας στα ΕΣΕ και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό η ΟΒΕΣ έχει μια μακροχρόνια συνεργασία και ζητά συμβουλές από την SDA και την ETUC.
Η εισαγωγή της αναδιατυπωμένης οδηγίας και των νέων εθνικών νομοθεσιών προσφέρουν ευκαιρίες για πιο αποτελεσματικές διαδικασίες δημιουργίας και λειτουργίας Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργασίας. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει ανάγκη το εργατικό κίνημα να εξοικειωθεί με τις νέες εξελίξεις και να επωφεληθεί από αυτές, ειδικά στη συγκεκριμένη περίοδο της οικονομικής κρίσης.