Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο the Stanley στην Αθήνα η ημερίδα λήξης του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+ με θέμα «Νέες προκλήσεις, που έφερε η πανδημία στην εργασία, την απασχόληση και την ενημέρωση και διαβούλευση». Εκτός από τις εισηγήσεις της ΟΒΕΣ και του Συνδέσμου ΑΕΕΠ, που εξέθεσαν την κατάσταση στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκόμισαν οι εταίροι FAI CISL και CONFEDERDIA από την Ιταλία, FETICO και CEIM από την Ισπανία και zbb και ver.di από τη Γερμανία. Εξετάσθηκαν θέματα όπως η ψηφιοποίηση διαδικασιών όπως οι εκλογές και η τηλεργασία, οι αλλαγές του νομικού πλαισίου και οι επιπτώσεις τους στη λειτουργία των σωματείων καθώς και οι διαγενεακές διαφορές στο χώρο εργασίας.