Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

Πρόεδρος

Πρόεδρος του Σωματείου Δ.ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Ε. από το 1982 έως και σήμερα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του εργατικού Κέντρου Θήβας από το 1994 έως το 2000. Μέλος του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Ελλάδας από το 2009 έως και σήμερα. Μέλος της ΟΒΕΣ από το 2001 έως σήμερα. Έφορος της ΟΒΕΣ από το 2005 έως το 2011. Γενικός Γραμματέας από το 2011 έως το 2014. Πρόεδρος από το 2014 έως και σήμερα.

Δημήτριος Μαρτζακλής

Δημήτριος Μαρτζάκλης

Α' Αντιπρόεδρος

Μαίρη Βαρσαμοπούλου

Μαίρη Βαρσαμοπούλου

Β' Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Τσιμέκας

Γεώργιος Τσιμέκας

Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Τσομπάνογλου

Αθανάσιος Τσομπάνογλου

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ζιώγας

Γεώργιος Ζιώγας

Οργανωτικός γραμματέας

Γεώργιος Χαριτίδης

Γεώργιος Χαριτίδης

Ταμίας

Βασίλης Νίνος

Βασίλης Νίνος

Α' Έφορος

Ανδρέας Κατσιδίμας

Ανδρέας Κατσιδίμας

Β' Έφορος