ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
 

«ΔΙΑΛΟΓΟΣ» (2006)
 

ΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ (2008)

Νέα Οδηγία ΕΣΕ - Νέες Προοπτικές (2011)

Εκπαίδευση Συνδικαλιστών για την Κρίση (2012)

Η Κοινοτική Οδηγία 2002/14 για την Ενημέρωση και τη Διαβούλευση (2013)

e-learning εκπαίδευση συνδικαλιστών - e-learning πλατφόρμα (2014)

INVOLVE - προώθηση της συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στην Ενημέρωση και τη Διαβούλευση (2015)

Ιστορικό της μεταφοράς της οδηγίας 2009/38 για τα ΕΣΕ στο Ελληνικό Δίκαιο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛΜΑΝ

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31, 106 82 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.3304120-1, FAX: 210.3825322, e-mail: info@obes.gr
Προτεινόμενη ανάλυση 600 Χ 800 dpi. - Best viewed in resolution 600 X 800 dpi.
© Copyright "ΟΒΕΣ"