Οδηγός συνδικαλιστών για την ενημέρωση και τη διαβούλευση

Οδηγός συνδικαλιστών για την ενημέρωση και τη διαβούλευση

Έτος: 2016

Πρόσβαση

Έρευνα για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/14 (ΠΔ 240/2006) για την ενημέρωση και διαβούλευση στην Ελλάδα

Έρευνα για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/14 (ΠΔ 240/2006) για την ενημέρωση και διαβούλευση στην Ελλάδα

Έτος: 2016

Πρόσβαση

Έρευνα εκτίμησης του επιπέδου ενημέρωσης των συνδικαλιστών όσον αφορά τη νομοθεσία για τα δικαιώματα στην πληροφόρηση και τη διαβούλευση (Κοινοτική Οδηγία 2002/14)

Έρευνα εκτίμησης του επιπέδου ενημέρωσης των συνδικαλιστών όσον αφορά τη νομοθεσία για τα δικαιώματα στην πληροφόρηση και τη διαβούλευση (Κοινοτική Οδηγία 2002/14)

Έτος: 2013

Πρόσβαση

Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων - Δέκα χρόνια εμπειριών

Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων - Δέκα χρόνια εμπειριών

Έτος: 2004

Πρόσβαση

Πρακτικός Οδηγός για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων (μετάφραση βιβλίου της ETUC Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων)

Πρακτικός Οδηγός για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων (μετάφραση βιβλίου της ETUC Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων)

Έτος: 2003

Πρόσβαση

Συγχωνεύσεις και Αναδιαρθρώσεις Εταιρειών - Πρακτικός οδηγός της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (μετάφραση βιβλίου της ETUC Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων)

Συγχωνεύσεις και Αναδιαρθρώσεις Εταιρειών - Πρακτικός οδηγός της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (μετάφραση βιβλίου της ETUC Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων)

Έτος: 2003

Πρόσβαση

Συνδικαλιστική Εκπαίδευση - Συλλογικές Συμβάσεις - Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

Συνδικαλιστική Εκπαίδευση - Συλλογικές Συμβάσεις - Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

Έτος: 2001

Ευρωπαϊκή εταιρεία - Ένας νέος θεσμός

Ευρωπαϊκή εταιρεία - Ένας νέος θεσμός

Έτος: 2001

Πρόσβαση

Στρατηγική Διαπραγματεύσεων

Στρατηγική Διαπραγματεύσεων

Έτος: 2001

Η Υγεία και η Ασφάλεια στη Βιομηχανία - Οδηγός καταγραφής και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Η Υγεία και η Ασφάλεια στη Βιομηχανία - Οδηγός καταγραφής και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Έτος: 2000

Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση το 2000 - Ο ρόλος των Περιφερειακών Κρατών στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση το 2000 - Ο ρόλος των Περιφερειακών Κρατών στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων

Έτος: 2000

Πρόσβαση

Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων, Πραγματικότητα και Προοπτικές

Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων, Πραγματικότητα και Προοπτικές

Έτος: 1999

Πρόσβαση