Οι σκοποί της Ο.Β.Ε.Σ. είναι:

  • Η συνένωση όλων των σωματείων των εργατοϋπαλλήλων μικρών ή μεγάλων όλης της χώρας που λειτουργούν σε συγκεκριμένο χώρο (βιομηχανία, εργοστάσιο, επιχείρηση) του αυτού εργοδότη, φυσικού ή νομικού προσώπου και που η ονομασία τους έχει καθιερωθεί σαν εργοστασιακό.
  • Η διαπραγμάτευση και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων και διμερών ή τριμερών (με συμμετοχή της αρμόδιας αρχής) με κλάδους βιομηχανιών ή με μεμονωμένα ή πολλά εργοστάσια, ανάλογα με το χώρο και τον τόπο εργασίας, με τις αποστάσεις, σε περιφέρειες ευρύτερες ή σε πανελλήνια κλίμακα και η αποφασιστική και ενεργός συμπαράσταση στην προσπάθεια του κάθε σωματείου για τη σύναψη συμφωνιών με τον αντίστοιχο εργοδότη.
  • Η συμμετοχή στις διοικήσεις των επιχειρήσεων με αντιπροσώπους.
  • Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των φυσικών μελών των σωματείων και των μελών - σωματείων της Ομοσπονδίας και η συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις των σωματείων σε όλους τους διεκδικητικούς αγώνες τους και σε περίπτωση στάσεων εργασίας ή απεργίας και η συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε γενικότερη απεργία, αν κρίνει ότι καταπατούνται βασικά δικαιώματα και των μελών - σωματείων και των φυσικών μελών, ιδιαίτερα όταν διώκονται συνδικαλιστές.
  • Η σοβαρή και προγραμματισμένη προσπάθεια για την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των φυσικών μελών και η υποβοήθηση υλική και ηθική των σωματείων της δύναμής της για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών.
  • Η συνεργασία και κοινή αντιμετώπιση με άλλες δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις ελληνικές και του εξωτερικού, των προβλημάτων και των ιδιαίτερων αναγκών της εργατικής τάξης και γενικά του εργαζόμενου ανθρώπου για την αμοιβή, την ίση μεταχείριση του, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες του, τη δικαστική και ηθική προστασία του, τις συνθήκες δουλειάς του, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη της εκμετάλλευσής του και την προάσπιση των απαραγράπτων δικαιωμάτων του για ελευθερία, δημοκρατία και ανθρώπινη διαβίωση.
  • Η παρακολούθηση των ιδιαίτερων προβλημάτων των φυσικών μελών και των οικογενειών τους, των σωματείων μελών της ΟΒΕΣ, τοπικών, οικονομικών και εκπολιτιστικών και η αποφασιστική συμβολή για την επίλυσή τους, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και τα εκπολιτιστικά σωματεία κάθε τόπου ή περιοχής.
  • Η παρακολούθηση και υποβοήθηση του νομοθετικού έργου που αφορά τον εργαζόμενο και ιδιαίτερα των εργαζομένων στη βιομηχανία, για την κοινωνική ασφάλεια, την αμοιβή, τις συνθήκες εργασίας και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες του και η συμμετοχή σε επιτροπές ή άλλα όργανα για την κατάρτιση τέτοιου είδους αποφάσεων ή νόμων και σε κάθε άλλου είδους επιτροπές ή συμβούλια για την προώθηση ή επίλυση τέτοιων θεμάτων.
  • Η οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και κοινωνικοαθλητικού περιεχομένου και των επί μέρους σωματείων - μελών και της Ομοσπονδίας και τη διαφώτιση του κοινωνικού συνόλου για τα ιδιαίτερα προβλήματα του εργαζομένου στη βιομηχανία και συμβολή για την αποφασιστική συμμετοχή του στην οργάνωση μιας καλύτερης κοινωνίας, με ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα του νέου και του σπουδαστή εργαζομένου στη βιομηχανία.
  • Η αντιμετώπιση κάθε ζητήματος εργατικού - κοινωνικού - εθνικού με ευρύτητα αντίληψης, με σταθερή προσήλωση στη δημοκρατία και με τελικό σκοπό την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και η συμβολή για την ενότητα της εργατικής τάξης.