Στις αρχές του 2010, το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε στη σύσταση επιτροπής για να συντάξει το σχέδιο του νέου ΠΔ που θα μετέφερε την οδηγία 2009/38 στο εθνικό δίκαιο.

Από πολύ νωρίς, στις 26/4/2010, η ΟΒΕΣ είχε κυκλοφορήσει και είχε αποστείλει στη ΓΣΕΕ προσχέδιο θέσεων για την μεταφορά της νέας οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο, χωρίς όμως αυτές να ληφθούν υπ' όψη στο τελικό κείμενο του σχεδίου του ΠΔ όπως φαίνεται και στα πρακτικά της επιτροπής.

Μόλις η ΟΒΕΣ έλαβε από τη ΓΣΕΕ το τελικό κείμενο του σχεδίου του νέου ΠΔ, απέστειλε στις 27/12/2010 με ε-μαιλ σε πολλούς αποδέκτες (ΓΣΕΕ, συνδικαλιστές κ.λ.π) προσχέδιο των θέσεων της, για μελέτη και ανταλλαγή απόψεων. Επισημαίνεται ότι το κείμενο του σχεδίου του νέου ΠΔ περιείχε πάρα πολλές αντεργατικές διατάξεις.

Παράλληλα, η ΟΒΕΣ ζήτησε από την ΓΣΕΕ να παρέμβει προς το Υπ. Εργασίας πράγμα που έγινε με την από 11/1/2011 επιστολή της ΓΣΕΕ προς την Υπουργό Εργασίας κα Κατσέλη. Επίσης η πρώτη έκδοση των θέσεων αυτών απεστάλη από την ΟΒΕΣ στην Υπουργό Εργασίας κα Κατσέλη στις 28/1/2011. Οι θέσεις αυτές βελτιώθηκαν και η δεύτερη έκδοση των θέσεων αυτών δόθηκε στην Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κα Στρατινάκη στις 12/4/2011 σε συνάντηση του προεδρείου της ΟΒΕΣ με την Γεν Γραμματέα. Η κα Στρατινάκη, προέκρινε την μεταφορά της οδηγίας με νόμο και όχι με προεδρικό διάταγμα. Τη λύση αυτή έχει άλλωστε επιλέξει και η πλειοψηφία όλων των ευρωπαϊκών κρατών, όπως φαίνεται και στο σχετικό πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιέχει όλους τους μέχρι την 31/08/2011 ευρωπαϊκούς νόμους μεταφοράς της οδηγίας σε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πίνακας είναι στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6888&langId=en.

Οι θέσεις της ΟΒΕΣ απεστάλησαν επίσης, στον Υπουργό Εργασίας κ. Κουτρουμάνη καθώς και σε όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Εργασίας στις 12/7/2011 (δεύτερη έκδοση) καθώς και στις 7/11/2011 (τρίτη έκδοση) .

Η τρίτη έκδοση των θέσεων αυτών ήταν βελτίωση των προηγουμένων εκδόσεων ύστερα από το στρογγυλό τραπέζι συνάντησης συνδικαλιστών πρωτοβαθμίων σωματείων και εργατικών κέντρων που διοργάνωσε η ΟΒΕΣ στις 19/9/2011 για το θεσμό των ΕΣΕ.

Η τέταρτη έκδοση των θέσεων αυτών, συντάχθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2011 μετά την ανακοίνωση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας. Το σχέδιο νόμου περιείχε σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το σχέδιο του ΠΔ και οι παρατηρήσεις της ΟΒΕΣ αναπροσαρμόσθηκαν ανάλογα.

Τέλος, οι περισσότερες από τις παρατηρήσεις της ΟΒΕΣ που υπήρχαν στην τέταρτη έκδοση των θέσεων της ΟΒΕΣ συμπεριλήφθηκαν στο τελικό νόμο Ν.4052/12 που ψηφίστηκε στη Βουλή (άρθρα 49-76) στις αρχές Μαρτίου 2012.