Το πρόγραμμα Erasmus+ INSPIRER "Χτίζοντας μια διαγενεακή κουλτούρα μάθησης και συνεργασίας στον εργασιακό χώρο", που συμμετείχε η ΟΒΕΣ, έλαβε το βραβείο Age management 2022 για την καλύτερη πρωτοβουλία στη Σλοβακία στον τομέα της διαχείρισης της ηλικίας. Το βραβείο απονεμήθηκε στον επικεφαλής εταίρο του προγράμματος, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Košice - Σχολή Οικονομικών Επιστημών.