Εκπρόσωποι της ΟΒΕΣ συμμετέχουν στις 22 και 23 Μαΐου 2023 στη διακρατική συνάντηση και εργαστήριο του προγράμματος E.A.T.S. που διοργανώνονται στην Ιταλία από την Ιταλική Ομοσπονδία Γεωργικής Βιομηχανίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος FAI CILS.

Στόχος του E.A.T.S. είναι ο εντοπισμός, η διάδοση και η προώθηση βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις, εστιάζοντας στην αγροδιατροφική αλυσίδα, από τις πρωτογενείς δραστηριότητες έως τη μεταποίηση των προϊόντων, σε μεσαίες-μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στις οποίες υπάρχουν Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων.