Με τη συμμετοχή εκπροσώπων εργατικών συνομοσπονδιών και σωματείων καθώς και εργοδοτικών οργανώσεων από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της FAI CISL στη Ρώμη η διακρατική ημερίδα/εργαστήριο με θέμα «Ο αντίκτυπος της επιδημίας covid 19 στην ενημέρωση και διαβούλευση- η ανάγκη για οργανωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση έργου New Challenges+.

Στις 30 Ιουνίου 2022 οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στη Βουδαπέστη με οικοδεσπότη τον οργανισμό TREBAG, με στόχο να συζητήσουν τις τελικές λεπτομέρειες σε σχέση με τις πιλοτικές δοκιμές σε εταιρείες, των παραδοτέων του έργου Inspirer. H ανάγκη συμμετοχής τόσο από μεσαίες όσο και από μεγαλύτερες εταιρείες, η εκπροσώπηση από εταιρείες όλων των κλάδων, η συλλογή πληροφοριών για τη βελτίωση της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης, ήταν μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν τους εταίρους και για τα οποία η συνάντηση ήταν καταλυτική στο να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις.

Κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση του Οδηγού συνδικαλιστών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην ενημέρωση και διαβούλευση και τη συνδικαλιστική πρακτική. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και γερμανικά.

Τις επιπτώσεις της επιδημικής κρίσης στην εργασία, την απασχόληση και την ενημέρωση και διαβούλευση συζήτησαν 32 εκπρόσωποι εργαζομένων εργοδοτών και εμπειρογνώμονες σε ημερίδα που οργάνωσε η ΟΒΕΣ στο πλαίσιο του προγράμματος New Challenges+ στις 4 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Stanley στην Αθήνα. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τη Γ.Δ. Απασχόληση της ΕΕ.