ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (8/2/2013)

27 συνδικαλιστές, δικηγόροι που ειδικεύονται στο εργατικό δίκαιο και εμπειρωγνώμονες από όλη την Ελλάδα συναντήθηκαν στην Αθήνα σε μια προπαρασκευαστική συνάντηση.

Έκθεση πεπραγμένων

Φωτογραφίες

AthensAthens

AthensAthens