ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΒΕΣ - Ομοσπονδία Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων

Διεύθυνση: Κάνιγγος 31, 106 82 Αθήνα

Τηλ.: 2103304120-1

Fax: 2103825322

e-mail: info@obes.gr

url: www.obes.gr