Μέλη της ΟΒΕΣ συμμετείχαν στο πρώτο διμερές εργαστήριο του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT, που πραγματοποιήθηκαν στη Σόφια, Βουλγαρία στις 24 - 25 Μαΐου 2018 και διοργανώθηκε από τους εταίρους του προγράμματος από την Βουλγαρία, την συνομοσπονδία PODKREPA.

Για περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://strengtheninginvolvement.obes.gr/