ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


Εισαγωγή - Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων(ΕΣΕ)


Οι Εργασιακές Σχέσεις Στην Ελλάδα


Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων(ΕΣΕ)


Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων και το Συνδικαλιστικό Κίνημα


ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ


Στρογγυλό Τραπέζι στο Βουκουρέστι