ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων (ΕΣΕ) και η Αναθεώρηση τησ Οδηγίας 94/45 - Παναγιώτης Κατσαμπάνης Μ-Η ΕΜΠ

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)


Ευρωπαϊκή Νομολογία για τα ΕΣΕ και η ανάγκη αναθεώρησης της Κοινοτικής Οδηγίας 94/45.


Τα ΕΣΕ αντιμετωπίζουν τις αναδιοργανώσεις "Αλλαγή: Μέθοδοι δουλειάς των ΕΣΕ" - Alexandre Martin.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων και το Σινδικαλιστικό Κίνημα


ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ


Έκθεση Πεπραγμένων