Η ΟΒΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. (Δελτίο Τύπου 14/12/2007)


Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΟΒΕΣ) στις προσπάθειές της για στήριξη του συνδικαλιστικού κινήματος και ειδικότερα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων (ΕΣΕ) στη Ρουμανία και στις δέκα νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θέσει δύο στόχους.

Πρώτα την ενημέρωση των συναδέλφων συνδικαλιστών στην Ρουμανία σε θέματα Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων (ΕΣΕ) και διαδικασιών συλλογικών διαπραγματεύσεων και ύστερα την ίδρυση νέων ή επέκταση υπαρχόντων ΕΣΕ ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία.

Για το σκοπό αυτό η ΟΒΕΣ διοργανώνει συνάντηση συνδικαλιστών τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008 στις 4 μ.μ, στα γραφεία της Κάνιγγος 31. Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων για την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα για θέματα ΕΣΕ. Επίσης θα συζητηθεί η καλύτερη προετοιμασία της ανάλογης συνάντησης στο Βουκουρέστι και της ημερίδας στην Αθήνα που θα ακολουθήσουν. Η συνάντηση είναι ανοιχτή και στόχος είναι να συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότεροι συνδικαλιστές από επιχειρήσεις που εκτός από την Ελλάδα δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία και γενικότερα στις δέκα νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο της ΟΒΕΣ 210-3304120.