Το θέμα της επίτευξης συνθηκών εργασίας που διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία σε βιομηχανικούς χώρους, τόσο σε μεγάλα εργοστάσια όσο κυρίως σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις παραμένει, παρά τη θέσπιση σειράς νόμων και κανονισμών σε εθνική και κοινοτική κλίμακα μακριά ακόμα από τα επιθυμητά επίπεδα.
Η Ο.Β.Ε.Σ. παρακινούμενη από την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας προχώρησε στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "SAFEGUIDE".
Στο "SAFEGUIDE" συμμετέχουν επίσης το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., η ΠΥΡΚΑΛ και το Φιλανδικό Ινστιτούτο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

 

| Πρώτη σελίδα | Ιστορικό | Σκοποί | Προγράμματα | Ινστιτούτο Βιομηχανικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης | Ευρωπαϊκή Εταιρεία - Ένας νέος θεσμός |
| Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων (Ε.Σ.Ε.) | Η Υγεία & η Ασφάλεια στην Βιομηχανία | Επικοινωνείστε μαζί μας |